Menu
0
Trang chủ » TƯ VẤN DOANH NGHIỆP»Thay đổi Đăng ký kinh doanh» Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi Đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi tên của doanh nghiệp

Khi thay đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp phải thể hiện được loại hình doanh nghiệp như Công ty TNHH hoặc Cổ phần;
 • Tên doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp khác đã được đăng ký trong phạm vi lãnh thổ quốc gia;

Quang Thịnh Group giúp doanh nghiệp tra cứu trùng tên doanh nghiệp, tư vấn định hướng thêm tiền tố hậu tố để đăng ký được tên doanh nghiệp mong muốn;

Tư vấn thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh

 • Trụ sở  của doanh nghiệp phải là tòa nhà văn phòng hoặc nhà dưới mặt đất và nếu đăng ký theo phương thức ghi số tầng, số phòng phải xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa chỉ trụ sở ghi nhận trên đăng ký kinh doanh – đăng ký doanh nghiệp. Mọi tòa nhà chung cư và tập thể không được chấp thuận để đăng ký trụ sở doanh nghiệp;
 • Trụ sở doanh nghiệp phải có biển hiệu của công ty;
 • Trụ sở của doanh nghiệp phải ghi rõ số nhà, ngách, đường phố, xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố;
 • Khi thay đổi trụ sở khác quận huyện doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế trước khi tiến hành thực hiện thay đổi tại cơ quan nhà nước quản lý đăng ký kinh doanh;
 • Trong cùng tỉnh thành phố doanh nghiệp có quyền thành lập địa điểm kinh doanh để hoạch toán kinh doanh chung về công ty mẹ.

Tư vấn thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau khi đăng ký kinh doanh như phải xin giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện hoạt động;
 • Tư vấn mã hóa lại ngành nghề theo qui định mã ngành kinh tế quốc dân cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện như ký quỹ ngân hàng, chứng chỉ hành nghề;
 • Định hướng ngành nghề liên quan cho doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

 • Kể từ ngày 01/03/2014 khi doanh nghiệp tăng vốn phải góp vốn qua tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế khi mở tài khoản;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thời hạn phải góp đủ vốn theo yêu cầu của pháp luật doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp phải làm tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài nếu phát sinh mức thuế môn bài so với mức thuế môn bài đã nộp;
 • Tư vấn thời điểm và phương thức góp vốn tăng của doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức và thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ theo nhu cầu của doanh nghiệp;

Tư vấn thay đổi chuyển nhượng vốn

 • Tương tự như trường hợp tăng vốn, kể từ ngày 01/03/2014 vốn của doanh nghiệp khi chuyển nhượng phải thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản qua ngân hàng;
 • Quang Thịnh Group tư vấn cách thức, phương thức và thời hạn thực hiện chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật ghi nhận trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện và các lưu ý khi làm người đại diện theo pháp luật;

Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn toàn diện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ trước cơ quan quản lý chuyên môn và cơ quan thuế liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp cho doanh nghiệp các qui định pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ của Quang Thịnh Group trong lĩnh vực tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Trao lại cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đã thực hiện thay đổi;
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như: nộp bổ sung thuế môn bài, kê khai thuế, phát hành hóa đơn, tư vấn pháp luật lao động trong doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,…;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp: pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thuế, pháp luật tài chính, pháp luật thương mại, pháp luật lao động, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành trong hoạt động của doanh nghiệp,….

Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp sau khi đã sử dụng dịch vụ của Quang Thịnh Group.

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0901 960 580

 

Gởi tin nhắn đến chúng tôi